Thông tin về trang Web/ Bảo mật dữ liệu

Thông báo về việc lấy và sử dụng những dữ liệu nhân thân

Mỗi một lần người sử dụng vào mạng internet của Bộ Ngoại giao và mỗi một lần truy cập vào một file thì những dữ liệu về việc vào mạng và truy cập đó sẽ được tạm thời lưu lại và xử lý trong một file biên bản.

Trước khi được lưu lại mỗi một tệp dữ liệu sẽ được vô danh hóa bằng cách thay đổi địa chỉ IP.

Cụ thể những dữ liệu sau sẽ được lưu lại về mỗi một lần vào mạng/truy cập:

  • Địa chỉ IP đã được vô danh hóa,
  • Ngày giờ,
  • Trang đã truy cập/tên file đã truy cập,
  • Khối lượng dữ liệu đã truyền,
  • Thông báo việc vào mạng/truy cập có thành công không.

Những dữ liệu này được đánh giá chỉ nhằm mục đích thống kê và cải thiện dịch vụ và sau đó sẽ bị xóa.

Không sử dụng dữ liệu vào việc khác và không truyền dữ liệu cho người thứ ba.

Khi truy cập từng trang web cái gọi là các Cookies tạm thời sẽ được sử dụng để định vị dễ dàng hơn. Những Cookies này không chứa những dữ liệu nhân thân và sẽ mất đi sau khi kết thúc kết nối. Không sử dụng các kỹ thuật tạo điệu kiện tìm hiểu cung cách vào mạng của người sử dụng, ví dụ như Java-Applets hoặc Active-X-Controls.

Địa chỉ bưu điện và địa chỉ E-mail đưa ra khi hỏi hoặc đặt tài liệu thông tin chỉ được sử dụng để liên lạc, cũng như để gửi.

Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội

[Anschrift]

29 Tran Phu, Hanoi, Vietnam

Webmaster:

Herr Lenferding, Frau Kampfmann, Frau Hodali, Frau Huyen, Frau Hoa

Bildnachweise:

Auswärtiges Amt, dpa - picture-alliance, Colourbox.com

Telefon:
(++84-24) 3267 3335
Fax:
(+84 24) 3843 9969

Gestaltung und technische Umsetzung

Nutzungshinweise

Bitte beachten Sie unsere Nutzungshinweise: