#youforG20 – Nước Đức đang chờ dự án của bạn!

Dự án của bạn thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng ở cấp địa phương? Hay dự án đó góp phần thúc đẩy sự bình đẳng giới, bảo vệ môi trường hoặc khí hậu? Hoặc dự án đó góp phần tăng cường sự tham gia của giới trẻ hoặc hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội? Tất cả các dự án góp phần nâng cao điều kiện sống của con người đều có thể tham dự cuộc thi này!

Dự án xuất sắc nhất sẽ được trao giải thưởng lên đến 15.000 Euro!

Hãy cùng tham gia bằng cách truy cập vào địa chỉ dưới đây: youforg20.deutschland.de/en

#youforG20