Chính trị

Der erleuchtete Haupteingang des Auswärtigen Amts am Werderschen Markt (© AA)  

Chào mừng các bạn đến với trang thông tin của phòng Chính trị Đại sứ quán Đức! Nội dung thông tin ở đây chủ yếu xoay quanh các biến chuyển trong chính sách đối ngoại của Đức cũng như quan hệ song phương giữa Đức và Việt Nam, đặc biệt là Đối thoại nhà nước pháp quyền Đức-Việt.

Logo des Weißbuchs

The 2016 White Paper

The Federal Government has recast the strategic foundations of its security and defence policy. On 13 July 2016, the Federal Cabinet for the first time in ten years adopted a new White Paper on German Security Policy and the Future of the Bundeswehr.

Đức và Việt Nam

Mối quan hệ song phương giữa Đức và Việt Nam có một giá trị đặc biệt. Hiện nay ở Đức có khoảng 125.000 người Việt Nam và người Đức gốc Việt sinh sống, ở Việt Nam có khoảng 100.000 người biết nói tiếng Đức.

Aktuelles

Thời sự chính trị

Tại đây bạn tìm thấy những tin tức thời sự về chính trị:

Đối thoại nhà nước pháp quyền Đức-Việt

Đức và Việt Nam tiến hành đối thoại tích cực về nhà nước pháp quyền. Với khoảng 70 hội thảo, các cuộc trao đổi về chuyên môn và các chuyến đi khảo sát mỗi năm, Đối thoại nhà nước pháp quyền Đức-Việt đề cập đến rất nhiều nội dung.

Chính trị

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Sigmar Gabriel

Bộ Ngoại giao hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ngoại trưởng Sigmar Gabriel (Đảng SPD)

Các Tổ chức Chính trị ở Việt Nam

Bundesadler

Dưới đây là danh sách văn phòng đại diện của các Viện chính trị Đức tại Việt Nam:  

Chính sách đối ngoại và chính sách với Châu Âu

Das Logo der Vereinten Nationen

Hòa bình và Tự do là trọng tâm của chính sách đối ngoại của Đức. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua sự hợp tác tin tưởng và sự đảm bảo dung hòa quyền lợi công bằng với các đối tác của chúng tôi ở Liên hiệp quốc, Liên minh bắc đại tây dương (NATO), nhóm thượng đỉnh G8, Tổ chức Hợp tác và An ninh châu Âu (OSZE) và Liên minh Châu Âu (EU).