Hệ thống đăng ký hẹn tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội

Vào các đường dẫn sau Quý vị có thể tự đăng ký hẹn làm việc trong hệ thống đăng ký hẹn của Đại sứ quán cho mục đích:

1. Xin cấp thị thực (thời gian: thứ hai đến thứ sáu, từ 08.30 – 11.30h)

2. Xin cấp hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu phổ thông Đức (thời gian: thứ năm và thứ sáu, từ 08.00 – 09.00h; Trong trường hợp khẩn cấp có thể gửi đề nghị xin cấp hộ chiếu)

3. Xin chứng thực chữ ký cho việc mở tài khoản của sinh viên đi du học (thời gian: thứ hai đến thứ năm, từ 08.30 – 10.00h)

Bản tiếng Đức và tiếng Việt: nhấp chuột vào đây

Bản tiếng Anh và tiếng Đức:  nhấp chuột vào đây

4. Xin cấp thị thực dài hạn (trên 90 ngày) - bao gồm cả trường hợp xin cấp thị thực "đi lao động/ tìm việc/ học nghề", Quý vị chỉ có thể đặt lịch hẹn qua Email. Đề nghị Quý vị sử dụng mẫu đặt lịch hẹn của chúng tôi ở đường link sau đây: Mẫu đặt lịch hẹn xin cấp thị thực dài hạn [vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 20.16k]

và gửi kèm một bản phô tô hộ chiếu qua Email tới địa chỉ: visa(at)hano.auswaertiges-amt.de

Sau khi đã điền thông tin vào hệ thống đặt hẹn Quý vị sẽ nhận được E-Mail xác nhận lịch hẹn. Khi đến sứ quán theo lịch hẹn Quý vị mang theo bản in của E-Mail xác nhận hẹn này và tất cả các giấy tờ cần thiết khác.

Xin lưu ý:

Trường hợp số hộ chiếu của người đặt đơn không đúng với số hộ chiếu đã được dùng để đăng ký lịch hẹn trên hệ thống, người đặt đơn sẽ không được vào nộp đơn mà phải đặt một lịch hẹn mới.

Đến làm việc không đặt hẹn trước, đăng ký hẹn không đúng mục đích, cũng như hồ sơ giấy tờ không đầy đủ đều không được chấp nhận.

Quý vị có thể tự hủy hẹn đã đăng ký và đăng ký lại hẹn mới, thời gian chờ đợi để được đăng ký hẹn mới là 24 giờ sau khi hủy hẹn cũ. Hẹn đã đăng ký cho ngày đã qua hoặc cho ngày đang diễn ra không thể hủy được nữa, trong trường hợp này Quý vị chỉ có thể đăng ký hẹn mới sớm nhất là cho ngày làm việc kế tiếp.

Đề nghị Quý vị đăng ký lịch hẹn với thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, số hộ chiếu) đầy đủ và chính xác. Nếu thông tin cung cấp không đúng hoặc không đầy đủ thì nhân viên an ninh của Đại sứ quán sẽ không cho phép Quý vị vào nộp hồ sơ. Nếu Quý vị đã đăng ký lịch hẹn mà thông tin bị sai thì Quý vị phải tự hủy lịch đó và đăng ký lịch hẹn mới trên hệ thống đăng ký lịch hẹn. Nhân viên Đại sứ quán không thể chỉnh sửa thông tin lịch hẹn cho Quý vị.

Nhân viên của Đại sứ quán không đăng ký hẹn thay cho Quý vị, đề nghị Quý vị không gửi câu hỏi liên quan tới việc này tới Đại sứ quán hoặc nhân viên của Đại sứ quán.