Tiểu sử Đại sứ Đức Christian BERGER

Ông Christian BERGER

sinh ngày 5 tháng 3 năm 1956 tại Madrid, có gia đình, 4 con

1974

Tốt nghiệp phổ thông, trường trung học Aloisius ở Bad Godesberg

1975–1976

Thực hiện nghĩa vụ quân sự, cấp bậc cuối cùng trung tá sĩ quan dự bị

1976–1978

Học nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng

1978–1983       

Học đại học ngành kinh tế quốc dân

1983          

Tốt nghiệp đại học

1984 – 1986

Làm việc tại Ngân hàng Đức-Nam Mỹ ở Hamburg

1986–1987       

Tập sự để vào Bộ Ngoại giao

1987 – 1990

Bộ Ngoại giao; 1988-90 chuyên viên về châu Âu trong văn phòng Bộ trưởng

1990–1992       

Đại sứ quán Đức tại Kuala Lumpur

1992–1993       

Cơ quan đại diện thường trực Đức tại NATO ở Brussel

1993–1995       

Cơ quan đại diện thường trực Đức tại EU ở Brussel

1995–2000                 

Bộ Ngoại giao, trợ lý Quốc vụ khanh

2000 – 2004       

Đại sứ Đức tại Vientiane

2004 – 2007       

Bộ Ngoại giao, Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á

2007 – 2010

Đại sứ Đức tại Quito

2010 – 2012

Đại sứ Đức tại Bagdad

2012 - 2015

Bộ Ngoại giao, Quan chức đặc trách về xúc tiến kinh tế đối ngoại

Từ 2016

Đại sứ Đức tại Hà Nội

Tiểu sử Đại sứ Đức Christian BERGER

Đại sứ Christian Berger